<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1286683174693802&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Referentie

Volkskredietbank

Volkskredietbank

De Volkskredietbank (VKB) heeft gekozen voor 70 online werkplekken van CSN Groep. Hierdoor kunnen de medewerkers van elke plek vanaf elke smart device online inloggen op hun online werkplek. Hierbij is per gebruiker vastgesteld welke applicaties zij kunnen gebruiken. De 100 procent datagarantie van CSN Groep. was daarbij essentieel.

De Volkskredietbank (VKB) is een financiële instelling. Daarom is er continue een online back-up in het datacenter van CSN Groep, op honderdtachtig kilometer afstand van de VKB locatie.

De Volkskredietbank is anders dan andere banken. Mensen kunnen bij de VKB terecht voor verschillende diensten en producten die te maken hebben met het wegwerken van schulden en het leren omgaan met financiën. Daarnaast heeft de VKB ook aandacht voor preventie, want de bank is er ook om te voorkomen dat schulden ontstaan. In de oude situatie had de VKB de IT-infrastructuur en werkplekontsluiting in eigen beheer.

De CSN Groep B.V. oplossing: een online werkplek

Met de keuze voor de online werkplek is de VKB IT-omgeving in handen gekomen van CSN Groep. De IT-omgeving wordt gehost bij het Nederlandse datacenter van CSN Groep. Het beheer en support  wordt ook uitgevoerd door CSN Groep. Hierdoor kan de VKB de focus leggen op de kerntaak, het helpen van mensen met schuldproblemen.

Met de online werkplek kan de VKB – zonder grote investeringen in hard- en software – werken in de eigen it-omgeving die via internet altijd toegankelijk is. De medewerkers kunnen overal veilig inloggen en beschikken over hun werkplek, het Microsoft Office-pakket, de bedrijfsapplicaties en de data.

De VKB IT-omgeving wordt 24/7 in de gaten gehouden door het Smart managed monitoring systeem. De CSN Groep-specialisten verzorgen het beheer, de beveiliging en het maken van back-ups. Voor hulp is de servicedesk telefonisch en per e-mail beschikbaar.

Voordelen van een online werkplek

Met de online werkplek wordt het VKB IT-budget beheersbaar. VKB komt daarbij niet voor verrassingen te staan en ontvangt geen onverwachte facturen. Groei en krimp worden snel opgevangen en verwerkt in de maandelijkse factuur. VKB betaalt alleen voor het daadwerkelijke verbruik.

Ten aanzien van de oude situatie heeft VKB een aantal voordelen gerealiseerd, te weten geen eigen beheer meer, een nieuwe stabiele it-omgeving, schaalbare it-omgeving, maandelijkse vaste it-kosten omgebogen tot flexibele kosten op basis van werkelijk gebruik, integrale it-omgeving voor zowel standaard Office toepassingen als de VKB-specifieke applicaties en iedereen kan locatie en tijd onafhankelijk werken.

Onze focus op uw IT, zodat u zich kunt focussen op uw bedrijf

Voor meer informatie bel ons op +31 88 999 0900 of email ons op info@csngroep.nl Maak een vrijblijvende afspraak

Laatste nieuws

Laatste blog

Academy

Onze partners