Vicoma Engineering

“48 CAD gebruikers zijn voorzien van een device- en locatie onafhankelijke werkplek, zware grafische werkstations zijn hierdoor niet meer nodig”

Meer weten over deze klantcase?

Bel Henjo Bon op 088 999 09 14 of mail naar h.bon@csngroep.nl