Inhoudsopgave

  1. Digitale Transformatie door de verSaaSing van applicaties
  2. Wat is digitale transformatie?
  3. Waarom willen bedrijven digitaal transformeren?
  4. Hoe moeten bedrijven digitaal transformeren?
  5. Wat zijn de uitdagingen voor organisaties bij digitale transformatie?
  6. De belangrijkste aandachtspunten bij Digitale Transformatie

Digitale Transformatie door de verSaaSing van applicaties

Karste DT 1.7

Wat is digitale transformatie?

De digitale wereld verandert razendsnel. Klanten en medewerkers doen overal ervaringen op met nieuwe technologieën en willen hier gebruik van kunnen maken. Het implementeren van nieuwe technieken en mogelijkheden om tegemoet te komen aan de wensen van uw medewerkers en relaties noemen we het proces van digitale transformatie. Digitale transformatie gaat dus veel verder dan het simpelweg digitaliseren van informatie.

Digitale Transformatie

Succesfactoren 
Het succes van digitale transformatie bij een organisatie is voor een groot deel afhankelijk van menselijke aspecten. Hierbij zijn mensen, acties en samenwerking de belangrijkste succesfactoren. De technologie, tools en systemen dragen een kleiner deel (20%) bij aan het succes. Dit komt naar voren in het onderzoek naar succesfactoren van digitale transformatievan Fujitsu. Helaas wordt bij digitale veranderingen de mens (medewerker, maar ook klant, lid, burger,…) vaak vergeten. Dit bleek o.a. uit het onderzoek ‘FD Transformers 2018’.

Cultuurverandering 
Voor een volledige transformatie moeten organisaties een radicale cultuurverandering doormaken, oude structuren en gewoontes loslaten en op een nieuwe, volledig transparante manier gaan werken. De mensen die samen de organisatie vormen staan aan de basis van een succesvolle cultuurverandering. Zij geven het vorm: door op een slimme manier gebruik te maken van de beschikbare technologie, maar vooral ook door zelf mee te gaan in de verandering. Niet iedereen durft die stap te zetten. Ook daar moeten organisaties rekening mee houden als ze met succes willen transformeren.

Waarom willen bedrijven digitaal transformeren?

Er vindt een verSaaSing van het applicatielandschap plaats. Software-vendoren bieden hun applicaties meer en meer in de vorm van Saas aan ter vervanging van on premise applicaties. Dit dwingt bedrijven om software als een dienst af te nemen.

Resources 
De on premise fabriek (lees: infrastructuur) raakt steeds minder druk bevolkt. Zo’n on premise omgeving is duur en kost enorm veel tijd van de toch steeds schaarsere IT resources. Er wordt traditioneel heel veel effort gestoken in het beheren van de on premise applicaties terwijl deze energie veel beter aangewend zou kunnen worden. De rol van de IT’er verandert van beheer naar het faciliteren van de business, waarmee daadwerkelijk waarde wordt toegevoegd aan de organisatie.

Infrastructuur 
Het gebruik van SaaS biedt als voordeel dat kostbare client-server/Server Based Computing infrastructuren, inclusief de bijbehorende beheerlast, op termijn kunnen worden uitgefaseerd. De verwerking vindt immers plaats bij de aanbieder van de applicatie

Gebruikers 
De gebruiker heeft behoefte aan een eenvoudige en veilige werkplek waarop applicaties centraal worden aangeboden. Met één keer inloggen moet de gebruiker bij alle applicaties en data kunnen en dit allemaal vanaf ieder device. De gebruiker heeft behoefte aan een omgeving met tegeltjes waarbij de gebruiker geen onderscheid kan maken tussen on premise en Saas applicaties. Gewoon een simpel overzicht van alle apps. 

Digitale Snelweg

De snelweg 
Om ongehinderd applicaties uit een centrale omgeving te kunnen gebruiken is er een filevrije en veilige snelweg nodig, een internetverbinding die volledig beheerd wordt. Geen snelweg over het publiek internet, maar een privé verbinding met beveiliging vanuit de cloud. Kortom een eigen snelweg met gegarandeerde performance waarbij er geen files ontstaan zoals op de openbare weg. 

Hybrid 
Omdat de transitie geleidelijk verloopt en nog niet alle applicaties in Saas vorm beschikbaar zijn of niet snel en eenvoudig uitgefaseerd kunnen worden, hebben organisaties behoefte aan een hybride omgeving. Een “Workspace” waarin zowel on premise als SaaS applicaties draaien.

Hoe moeten bedrijven digitaal transformeren?

Verander de rol van IT beheer 
De rol van interne IT-medewerkers verandert, van levering en beheer in de basisvoorzieningen, naar het vertalen van de vraag vanuit de business en organisatie in IT-oplossingen. De uitvoerende rol verandert in een regierol. 

Kies voor flexibele technologie 
Technologiezal in staat moeten zijn om de digitale transformatie te ondersteunen. Flexibiliteit is hierbij van groot belang. Functionaliteit verandert veel sneller dan de gebruikelijke afschrijvingstermijn van technologie. 

Beveilig informatie 
Er zal extra aandacht besteed moeten worden aan de beveiliging van informatie. Door Cloud toepassingen, de locatie van data en device mobiliteit is de beveiliging van informatie sterk veranderd. 

Workspace

Kies voor een Workspace 
Met een Workspace kun je digitale transformatie voor gebruikers mogelijk maken en deze optimaal  beschermen tegen ongewenste digitale bedreigingen. De Workspace fungeert dan als een universeel portaal voor gebruikers. In de Workspace vinden zij de voor hen relevante applicaties, zowel cloud als line of business applicaties die op de “eigen” back-end draaien. De line of business applicaties kunnen zo geleidelijk transformeren van on premise naar Cloud. Hierbij blijft de look & feel voor de gebruikers hetzelfde. Zaken als single-sign on en device management zijn in de Workspace opgenomen. Voor zware (grafische) applicaties is het mogelijk om de workspace grafisch te accelereren.

CSN Groep ondersteunt haar klanten bij de digitale transformatie. Dit doen wij door benodigde ICT-functionaliteit als een schaalbare, flexibele dienst aan te bieden en beheertaken van onze klanten over te nemen, zodat de eigen ICT-afdeling de focus kan verleggen naar de informatievoorziening (business). U kunt contact opnemen met Karste de Vries voor vragen of meer informatie.

Wat zijn de uitdagingen voor organisaties bij digitale transformatie?

Uitdaging

Zorgen voor een goede gebruikerservaring 
De nieuwe generatie gebruikers is gewend dat IT er altijd is en altijd werkt! Dus eenvoudig toegang krijgen tot de applicaties door één keer inloggen, waarbij het vanzelfsprekend is dat alles snel werkt en alle verschillende apparaten. 

De migratie van de centrale werkplek (Thin Client) naar de decentrale werkplek (Any Device) 
De decentrale werkplek is ingericht vanuit de gedachte dat alles on premise draait en dat er een orkestratie laag (Citrix / VMware) is om de applicaties (functionaliteit) bij de eindgebruiker te krijgen. Wanneer de applicaties als SaaS in een cloud gaan draaien is deze orkestratie laag niet meer nodig en vereist dat andere oplossingen, zoals Workspace One en Airwatch. Daarnaast is een Thin Client niet meer bruikbaar bij Office 365. 

De veiligheid van gebruikers en data gedurende en na de transitie 
Tijdens de transitie zal een aantal applicaties in de cloud draaien en een aantal on premise. Bij het gebruik van SaaS applicaties gaat data over het internet naar de eindgebruiker met alle mogelijke risico’s van dien. Dit moet over een beveiligde SD-WAN verbinding. Daarnaast gaan gebruikers vanuit verschillende locaties en vanaf verschillende apparaten inloggen wat ook risico’s met zich meebrengt. Dit vergt geavanceerde security oplossingen. 

De beschikbaarheid van de bestaande infrastructuur gedurende de transitie 
De bestaande on premise infrastructuur met legacy applicaties en data moet blijven functioneren tijdens de transformatie. Zijn er genoeg resources beschikbaar voor beheer? Het gebruik zal afnemen naar gelang de migratie vordert. Technische en economische levensduur kan conflicteren met het transformatietempo. 

Veilig verbinden van locaties, gebruikers en SaaS diensten 
De huidige WAN architectuur is ontworpen voor Citrix / VMware en ongeschikt voor SaaS (te weinig bandbreedte, geen WAN-security, slecht schaalbaar en geen local-breakout). Huidige netwerksecurity maatregelen zijn niet ontworpen voor Cloud/SaaS. 

Verminderen van risico’s voor een succesvolle transitie 
De complexiteit van applicaties en data vertraagt het proces. Het vermogen en de capaciteit van de interne organisatie om de verandering te ondersteunen is beperkt. Er is onvoldoende inzicht in alle afhankelijkheden. SaaS applicaties vereisen een andere manier van interactie met de opdrachtgever ten opzichte van de traditionele interne IT organisatie.

De belangrijkste aandachtspunten bij Digitale Transformatie

Aandachtspunten

Resources en kennis 
Een sucesvolle digitale transformatie vereist veel interne resources met kennis van het applicatie landschap en processen van de eigen organisatie. In de ”SaaS” wereld zijn aanvullende/andere vaardigheden nodig dan “on premise”.

Begin vroeg genoeg met opleiden van medewerkers voor SaaS vaardigheden. Maak interne resourses vrij voor ondersteuning van SaaS transities. Doe dit door niet-speficieke taken (infrastructuur etc.) zoveel mogelijk elders onder te brengen en kies een sourcing strategie voor de commodity/legacy infrastructuur.

Uitfaseren legacy applicaties 
Bestaande on premise infrastructuur met legacy applicaties en data moet blijven functioneren tijdens de transformatie. Het gebruik zal afnemen naar gelang de migratie vordert. Technische en economische levensduur kan conflicteren met transformatietempo.

Kies een sourcing strategie op basis van transitietempo, resterende levensduur, locatie en operationele kosten:

Betrouwbare WAN 
De huidige WAN architectuur en beveiliging is vaak niet geschikt voor een Cloud/Saas infrastructuur en de beheerlast is vaak groot.

Zorg voor minimaal 25Mpbs. Een veilige en snelle digitale snelweg (Secure SD-WAN) is essentieel om een goede en veilige gebruikerservaring te borgen. CSN Groep biedt een volledig managed Secure SD-WAN implementatie op basis van Cato Networks. Deze dienst is ontworpen in en voor de cloud en subscription based.

Authenticatie 
Zonder maatregelen leidt SaaS tot meerdere identities en dus meerdere inlogcodes voor gebruikers; dit is onwenselijk. Doordat applicaties en data in de cloud staan zijn aanvullende authenticatiemechanismes nodig, zoals Multi Factor Authenticatie.

Kies een identity provider (IDP) die past bij de requirements van de organisatie (Okta, Microsoft, VMWare…). Koppel de eigen Active Directory met deze identity provider. Zorg voor een geautomatiseerd proces voor in dienst/uit dienst. Eis Single Sign On (SSO) functionaliteit van SaaS providers en koppel deze met de IDP.

Mobile Device Management 
Vanwege SaaS applicaties is het nodig om gebruikers een device zoals laptop of tablet te laten gebruiken. Dit levert nieuwe uitdagingen op het gebied van security, updates en beheer. Gebruikers hebben behoefte aan een uniforme toegangslaag voor applicaties, ongeacht het device.

Implementeer WorkSpaceONE, de endpoint totaaloplossing van VMWare, zodat applicaties eenvoudig, snel en veilig op any device kunnen worden uitgeleverd en beheerd. Devices kunnen eenvoudig worden gewist bij “uit dienst”

Managen van verwachtingen 
Complexiteit van applicaties en data vertraagt het proces. Het vermogen en de capaciteit van de interne organisatie om de verandering te ondersteunen heeft zijn grenzen. Onvoldoende inzicht in alle afhankelijkheden is veelal een complicerende factor. SaaS applicaties vereisen een andere manier van interactie met de opdrachtgever ten opzichte van de traditionele interne IT organisatie

Een SaaS transitie is een bedrijfstransitie. De organisatie moet hierop voorbereid zijn. Maak heldere afspraken en duidelijke verwachtingen inzake updatebeleid, support, beschikbaarheid, integratie en beveiliging. De rol van IT verandert: van beheerder in control naar regievoerder.

Download deze pagina als PDF

Handig! Alle informatie over de digitale werkplek in één overzicht