Inhoudsopgave

  1. Hoe ziet de moderne werkplek er uit?
  2. Wat is desktop virtualisatie?
  3. Wat is een Workspace?
  4. Wat is een Managed Workspace?
  5. Hoe verloopt de migratie naar een Workspace omgeving?
  6. Eigen beheer van een Workspace vs outsourcen
  7. Het proces van de digitale transformatie
  8. BIM Workspace: de werkplek voor integraal samenwerken in de bouw
  9. CAD Workspace: de werkplek voor zware grafische applicaties

Hoe ziet de moderne werkplek er uit?

Het traditionele kantoor is in veel organisaties verdwenen. Thuiswerken en werken buiten de traditionele kantooruren zijn bijna standaard geworden, wat betekent dat veel kenniswerkers continu toegang willen tot (digitale) informatie die voorheen binnen de muren van een organisatie bleef.

de moderne werkplek

De voordelen voor de medewerker, in de vorm van mobiliteit, flexibiliteit en productiviteit kunnen leiden tot nadelen voor de IT-afdelingen – en daarmee voor de onderneming. De IT-afdeling moet protocollen opstellen met betrekking tot de toegang tot digitale bestanden. Virtualisatie maakt het mogelijk individuele werkplekken centraal te beheren. [ lees meer over de moderne werkplek… ]

Wat is desktop virtualisatie?

Desktop Virtualisatie maakt het de IT-afdeling gelukkig mogelijk de hardware (dat wat je fysiek in handen hebt) geheel te scheiden van de software – het OS, dus, en de verschillende applicaties en de data.

Desktop virtualisatie

Alle data wordt centraal beheerd. De ‘desktop en apps’ (ook als die gebruikt worden op een telefoon) staan op een centrale, remote server en niet meer (volledig) lokaal op het device. Het is dus niet voor niets dat uit onderzoek blijkt dat 62% van de bedrijven de overstap naar desktop virtualisatie overweegt. Eerlijkheid gebiedt te onderkennen dat de voordelen van virtualisatie juist ook voor de IT-afdeling groot zijn. Zeker als gebruik gemaakt wordt van een portal om de workspace te faciliteren en te managen, zal sprake zijn van lagere kosten voor support, lagere kosten voor hardware, een lager energiegebruik en niet op de laatste plaats een verbeterde dataveiligheid.

Samengevat zorgt de centrale server er bij Desktop Virtualisatie voor dat de gebruiker de ervaring heeft van een ‘traditionele’ complete desktopomgeving, terwijl de IT-medewerkers elke desktop virtueel kan beheren. [ lees meer over desktop virtualisatie… ]

Wat is een Workspace?

Een Workspace is een online werkplek waarin programma’s in de vorm van apps worden aangeboden. Workspace maakt de transitie naar online werken mogelijk voor iedere organisatie, door applicaties uit de cloud en applicaties uit het eigen bedrijfsnetwerk binnen één online werkplek aan te bieden. Workspace is volledig beveiligd en maakt het centraal beheren van werkplekken mogelijk.

Workspace

Een online werkplek of Workspace helpt bedrijven met de transitie van traditionele applicaties naar cloud: een online werkplek waarin traditionele applicaties en cloud applicaties betaalbaar en veilig samenkomen. De digitale werkplek in de vorm van een online desktop (in een browser of app) is niet alleen via een computer te benaderen, integendeel. Ieder device met een browser of apps kan gebruik maken van de virtuele werkplek. Hierdoor heb je via ieder device toegang tot je online desktop. [ lees meer over de Workspace… ]

Wat is een Managed Workspace?

Je kunt stellen dat de Workspace als een portal is die medewerkers van een organisatie toegang geeft tot die applicaties en data die de betreffende (individuele) gebruiker nodig heeft om zijn of haar werk te kunnen doen. Dit portal heeft een toegangspoort: namelijk het device waarop de medewerker werkt.

Managed Workspace

IT-beheerders hebben bij een Workspace geen direct contact met de eindgebruiker meer nodig – hoeveel verschillende devices hij of zij ook gebruikt. Bij een Managed Workspace realiseert een IT partner een complete set aan applicaties en data voor specifieke gebruikers. Hierbij wordt het IT beheer uitbesteed en de IT afdeling van een organisatie dus ontlast. Een Managed Workspace bespaart tijd, geld, resources en zorgt dat de werkplek altijd up to date en veilig is. [ lees meer over de Managed Workspace… ]

Hoe verloopt de migratie naar een Workspace omgeving?

Het klinkt eenvoudig en zelfs vanzelfsprekend: als je virtuele desktops hebt ingericht, dan kan het beheer centraal plaatsvinden. Veel medewerkers zullen echter bang zijn voor de overstap naar deze nieuwe manier van werken.

Migratie naar Workspace

Het begint ermee te inventariseren welke applicaties gebruikt worden in een onderneming. Uiteraard moeten ook de mappenstructuur en de netwerkprinters overgebracht worden naar een nieuwe situatie. Belangrijker is het toekennen van rechten. Welke gebruiker mag bepaalde data inzien, wijzigen, verwijderen – en welke niet? Dit zorgt voor flexibiliteit bij de gebruikers en voor een hoger niveau aan security, tegen lagere kosten voor hardware voor de IT-afdeling. [ lees meer over de Migratie naar Workspace… ]

Eigen beheer van een Workspace vs outsourcen

Zoals we in eerdere teksten al schetsten betekent het overstappen op virtuele desktops dat gebruikers profiteren van flexibiliteit (zeker in combinatie met BYOD), in combinatie met een hoger veiligheidsniveau en applicaties die altijd over de laatste updates beschikken.

Workspace VS Managed Workspace

Voor organisaties met minder dan 100 (virtuele) desktops is het in de praktijk vaak te duur om Managed Workspace te implementeren en te beheren. Outsourcing heeft als voordeel dat eenvoudig gekozen kan worden voor pay-per-use: bij minder medewerkers zijn de kosten lager. In het verlengde daarvan is het voordeel van uitbestede dat piekbelastingen snel en tijdelijk opgevangen kunnen worden, zonder dat eerst de bestaande ‘in house’ stack moet worden uitgebreid. Samenvattend kan gesteld worden dat organisaties met veel kenniswerkers en ambulante medewerkers het meest geschikt zijn om over te stappen op virtuele desktops,  zeker als gekozen wordt voor outsourcing. Dit niet alleen vanwege flexibiliteit van de medewerkers, maar ook vanwege schaalbaarheid en een hoog security-niveau. [ lees meer over eigen beheer vs outsourcen… ]

Het proces van de digitale transformatie

Het implementeren van nieuwe technieken en mogelijkheden om tegemoet te komen aan de wensen van uw medewerkers en relaties noemen we het proces van digitale transformatie. Er vindt een verSaaSing van het applicatielandschap plaats. Software-vendoren bieden hun applicaties meer en meer in de vorm van Saas aan ter vervanging van on premise applicaties. Dit dwingt bedrijven om software als een dienst af te nemen.

Digitale Transformatie

Het succes van digitale transformatie bij een organisatie is voor een groot deel afhankelijk van menselijke aspecten. Hierbij zijn mensen, acties en samenwerking de belangrijkste succesfactoren. De technologie, tools en systemen dragen een kleiner deel (20%) bij aan het succes.

Omdat de transitie geleidelijk verloopt en nog niet alle applicaties in Saas vorm beschikbaar zijn of niet snel en eenvoudig uitgefaseerd kunnen worden, hebben organisaties behoefte aan een hybride omgeving. Een “Workspace” waarin zowel on premise als SaaS applicaties draaien. [ lees meer over digitale tranformatie… ]

BIM Workspace: de werkplek voor integraal samenwerken in de bouw

BIM Workspace biedt een veilige omgeving waar alle stakeholders toegang hebben tot de juiste projectdata en applicaties. Dit maakt BIM efficiënter en succesvoller.

BIM Workspace

De faalkosten zullen dalen, doordat er een centrale plek is waar de data staat. Daarnaast is de BIM Workspace altijd bereikbaar en onafhankelijk van locatie en device. [ lees meer over BIM Workspace… ]

CAD Workspace: de werkplek voor zware grafische applicaties

Met CAD Workspace heeft u altijd en overal toegang tot uw CAD applicatie. De CAD Workspace is ingericht om hi-end 3D CAD oplossingen te hosten, waarbij uw eigen IT omgeving gekoppeld kan worden en u de mogelijkheid heeft om MS Office, eigen software en Add-on’s te gebruiken.

CAD Workspace

3D CAD virtualisatie of server-based CAD wordt alleen succesvol als de performance van uw CAD applicatie optimaal is. Daarom wordt de grafische 3D rekenkracht vanuit de gevirtualiseerde omgeving ondersteund door GPU’s: u heeft dus geen dure werkstations meer nodig. [ lees meer over CAD Workspace… ]

Download deze pagina als PDF

Handig! Alle informatie over de digitale werkplek in één overzicht