<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1286683174693802&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

CSN Standby 24x7

CSN Standby 24x7

Wat te doen bij een ernstige verstoring die optreedt buiten kantoortijd of in het weekend? De meeste servicedeskcontracten bieden alleen op werkdagen tijdens kantooruren de mogelijkheid tot ondersteuning.

Onze dienst “CSN Standby x/24” biedt de mogelijkheid om, in geval van een ernstige verstoring in de IT omgeving, buiten kantoortijden in contact te komen met een 2e-lijns specialist van CSN Groep. Na een inventarisatie van de verstoring zullen per direct de acties in gang worden gezet om de verstoring te verhelpen.

Welke smaken zijn er?

  • 5/24: Servicedesk 24 uur per dag bereikbaar op werkdagen
  • 7/24: Servicedesk 24 uur per dag bereikbaar op alle dagen van de week.

Dit is inclusief maximaal een uur van de consultancytijd die aan het incident wordt besteed. Eventuele meer uren worden conform de standaard tarieven van CSN Groep verrekend.

Onze partners