Outsourcen vs zelf beheren van een Workspace

Hoe kunnen IT-beheerders efficiënt alle werkplekken van medewerkers beheren, terwijl die professionals niet gehinderd worden als ze tijd- en plaats-onafhankelijk werken?  Dat kan met de Managed Workspace. Organisaties kunnen de workspace zelf beheren, of uitbesteden.

Virtuele desktops outsourcen vs zelf beheren

Zoals we in eerdere teksten al schetsten betekent het overstappen op virtuele desktops dat gebruikers profiteren van flexibiliteit (zeker in combinatie met BYOD), in combinatie met een hoger veiligheidsniveau en applicaties die altijd over de laatste updates beschikken. Dit, terwijl het tijd- en plaatsonafhankelijk werken mogelijk maakt. Ook voor de IT-afdeling zijn de voordelen evident. Zij kunnen het beheer van virtuele desktops volledig centraal uitvoeren door middel van de Managed Workspace – dit leidt tot lagere kosten aan hardware en energie, een agile organisatie en tevreden gebruikers. De vraag die zich opdringt is, of een organisatie een volledige Managed Workspace-omgeving in huis moet hosten, of dit juist moet uitbesteden.

Virtuele desktops outsourcen

Core business of niet?
Voor organisaties met minder dan 100 (virtuele) desktops is het in de praktijk vaak te duur om Managed Workspace in huis te implementeren en te beheren. De onderneming zal goed opgeleide mensen in huis moeten hebben en krijgt te maken met licentiekosten. Grotere organisaties kunnen eerder kiezen voor een omgeving ‘in house’, maar ook bij hen geldt: als IT geen core business is, of van fundamenteel belang voor het bedrijf (denk aan een financiële instelling), dan zal uitbesteden al snel lonend zijn. Doordat het beheer van de verschillende desktops na virtualisatie en het onderbrengen in een Managed Workspace al efficient en eenduidig is, is de stap naar uitbesteding niet groot. De interne IT-beheerders kunnen zich met die zaken bezighouden die het bedrijf concurrentievoordeel bieden. Afhankelijk van de SLA is 24/7 beheer bij uitbesteden te garanderen. Zeker voor wie zich realiseert dat schaalvoordelen (bij grotere omgevingen) bij uitbesteden leiden tot een aanzienlijk kostenvoordeel. Moderne organisaties zijn agile, en werken vaak met een flexibele schil aan medewerkers. Outsourcing heeft als voordeel dat eenvoudig gekozen kan worden voor pay-per-use: bij minder medewerkers zijn de kosten lager. In het verlengde daarvan is het voordeel van uitbesteden, dat piekbelastingen snel en tijdelijk opgevangen kunnen worden, zonder dat eerst de bestaande ‘in house’ stack moet worden uitgebreid.

De afweging
Bij de overweging of het beheer van werkplekken uitbesteed moet en kan worden, speelt altijd een vergelijking tussen de prestaties, opbrengsten, kosten en medewerkertevredenheid in beide situaties: in house of juist extern. Bij het issue prestaties gaat het natuurlijk om de interne IT-omgeving, maar ook om de scholing en inzetbaarheid van de IT-professionals. De opbrengsten zijn grotendeels hard te maken, door te kijken naar de hogere productiviteit van medewerkers – en daaraan gerelateerd meteen de tevredenheid van deze professionals met het systeem. Kosten vertalen zich in directe (hardware, licenties, personeel) en indirecte kosten (stroomverbruik, afschrijving, maar ook het optuigen van geprogrammeerde updates). Samenvattend kan gesteld worden dat organisaties met veel kenniswerkers en ambulante medewerkers het meest geschikt zijn om over te stappen op virtuele desktops,  zeker als gekozen wordt voor outsourcing. Dit niet alleen vanwege flexibiliteit van de medewerkers, maar ook vanwege schaalbaarheid en een hoog security-niveau.

Lees meer over virtualisatie: