Desktop Virtualisatie

De traditionele werkplek bestaat niet meer – mensen werken niet alleen op kantoor, maar willen op elke locatie en op elk moment van de dag toegang hebben tot documenten en applicaties. Dankzij Desktop Virtualisatie blijft de omgeving beheersbaar en veilig.

De innovatieve werkplek: uitdaging voor IT-beheer?

Wie in een wegrestaurant of benzinestation om zich heen kijkt ziet kenniswerkers die op laptops, tablets en andere smart devices werken. Ze bekijken de status van deals, de gegevens over een volgende klantafspraak, of werken de gegevens van een patiënt bij. Collega’s op kantoor willen op het werkstation (PC, laptop, thin client) waarop zij ingelogd zijn real time deze data kunnen inzien of bewerken. Al deze verschillende devices hebben echter een eigen interface. Desktop Virtualisatie maakt het de IT-afdeling gelukkig mogelijk de hardware (dat wat je fysiek in handen hebt) geheel te scheiden van de software – het OS, dus, en de verschillende applicaties en de data.

Desktop virtualisatie

Remote server 
Al deze gevoelige informatie wordt centraal beheerd. De ‘desktop en apps’ (ook als die gebruikt wordt op een telefoon) staat op een centrale, remote server en niet meer (volledig) lokaal op het device. Daar merkt de medewerker echter niets van. Op welk toestel hij of zij ook inlogt, de omgeving is niet alleen visueel maar ook qua gebruikersrechten en toegang tot applicaties steeds eenduidig. De centrale server communiceert met de verschillende devices en geeft per gebruiker data en applicaties vrij. Gebruikers werken, kortom, in principe alleen met applicaties die op een centrale server draaien. Via het device waarmee ze inloggen krijgen ze een herkenbare desktop aangeboden. Die omgeving is niet vrijblijvend, maar juist door de IT-afdeling specifiek voor deze gebruiker ingericht. Verandert er dan niets? Zeker wel, de gebruiker kan documenten niet meer lokaal opslaan. Anders zou een document dat hij of zij bij een klant aanpast op een tablet, niet een uur later tijdens een scrum-meeting geraadpleegd kunnen worden op de thin client die in de kantooromgeving staat. Moderne applicaties maken het mogelijk met meerdere collega’s in een document te werken. Dit zorgt ervoor dat versiebeheer niet langer een probleem is: het centraal opgeslagen document is steeds actueel. Het is dus niet voor niets dat uit onderzoek blijkt dat 62% van de bedrijven de overstap naar desktop virtualisatie overweegt. Eerlijkheid gebiedt te onderkennen dat de voordelen van virtualisatie juist ook voor de IT-afdeling groot zijn. Zeker als gebruik gemaakt wordt van een portal om de workspace te faciliteren en te managen, zal sprake zijn van lagere kosten voor support, lagere kosten voor hardware, een lager energiegebruik en niet op de laatste plaats een verbeterde dataveiligheid. Ook de zogenaamde schaduw-IT, waarbij gebruikers zelf applicaties downloaden en gebruiken, wordt een minder grote bedreiging. Het is immers de IT-afdeling die bepaalt welke programma’s gedistribueerd worden naar de verschillende devices.

Updates en veiligheid 
Samengevat zorgt de centrale server er bij Desktop Virtualisatie voor dat de gebruiker de ervaring heeft van een ‘traditionele’ complete desktopomgeving, terwijl de IT-medewerkers elke desktop virtueel kan beheren. Dat betekent dat updates en patches steeds centraal gestuurd worden – zonder dat de gebruiker ermee wordt lastig gevallen. Daarnaast zijn de data niet langer gebonden aan een specifiek device. Mocht een toestel gestolen worden dan kan de IT-staf er eenvoudig voor zorgen dat informatie niet op straat komt te liggen.

Lees meer over virtualisatie: