De moderne werkplek

Volgens onderzoek van Vanson Bourne,  zullen in 2020 voor elke tien werknemers nog maar zes bureaus beschikbaar zijn. Mobiel werken zorgt de komende jaren in Nederland voor een reductie van 27 procent van het aantal werkplekken op kantoren. De uitdaging voor de IT-afdeling is groot, maar desktopvirtualisatie biedt een uitweg.

Innovatieve werkplek beheersbaar dankzij virtualisatie

Het traditionele kantoor, met voor elke medewerker een eigen bureau, eigen PC en op die PC lokaal geïnstalleerde programma’s is in veel organisaties verdwenen. Niet alleen werden de ‘vaste’ computers vervangen door laptops en andere smart devices, ook zien we dat medewerkers steeds vaker op hun eigen apparaten willen werken – de toestellen die ze ook privé gebruiken. Daarnaast is de manier van werken vaak anders dan tien jaar geleden. Vertegenwoordigers geven de status van orders in terwijl ze bij een tankstation een broodje eten – dankzij snel Wi-Fi of goedkoop 4G. Thuiszorgmedewerkers vullen rapportages in bij de cliënt en ook obers in een restaurant hebben slimme toestellen om bestellingen door te geven en af te rekenen. Thuiswerken en werken buiten de traditionele kantooruren zijn bijna standaard geworden, wat betekent dat veel kenniswerkers continu toegang willen tot (digitale) informatie die voorheen binnen de muren van een organisatie bleef.

De moderne werkplek

Eigen werkplek 
In veel organisaties is sprake van een probleem als op een dag alle werknemers naar kantoor komen: er zijn dan simpelweg te weinig bureaus. Dat is echter zelden een issue: doordat medewerkers vaker dan voorheen thuis werken, een papa- of mama-dag hebben, of onderweg de status van hun activiteiten kunnen ingeven, heeft een organisatie minder bureaus en vooral ook minder m2 kantoorruimte nodig. Bij aankomst op kantoor gaat een medewerker achter een min of meer willekeurig bureau zitten (wellicht daar waar al een collega in de buurt zit, of juist een plek waar rustig een Skype-gesprek met een klant kan worden gevoerd), hij of zij logt in met de eigen laptop, smartphone of een stationaire PC van het bedrijf en heeft op dat moment zijn ‘vertrouwde’ werkplek, met alle applicaties en documenten die nodig zijn. Voor overleg, een lunchmeeting, een afspraak buiten de deur of een scrum-bijeenkomst neemt de medewerker deze werkplek automatisch mee – ook als dan gewerkt wordt op een ander device. Het is een agile workspace die overal te benaderen en te gebruiken is, zodra een medewerker inlogt.

Fysieke documenten
Wie een groot gedeelte van zijn werk via een smart device of laptop kan doen, op elke gewenste locatie, neemt het liefst zo min mogelijk fysieke documenten mee. Dit betekent dat de IT-afdeling, in nauw overleg met de business, protocollen moet opstellen en uitrollen met betrekking tot de toegang tot digitale bestanden. Wie mag gegevens inzien, wie mag die data delen (en met wie), wie mag documenten wijzigen of zelfs vernietigen? Hoe te voorkomen dat informatie op straat komt te liggen – zeker sinds de invoering van de AVG een belangrijk issue.

Duaal gebruik
Vooral bij organisaties waarvan de kenniswerkers vaak thuis werken, speelt dat deze professionals vaak zelf al over smart devices beschikken die moderner zijn dan de toestellen die de werkgever verstrekt. Het gebruik van deze toestellen als werkplek kan dan een optie zijn – en zelfs een besparing opleveren voor de organisatie – mits zakelijke informatie gescheiden blijft van privé-gegevens, ook als de medewerker het bedrijf verlaat. Dit is een uitdaging voor de IT-afdeling: wat als de provider van de medewerker een update van het besturingssysteem naar het device stuurt? Werken de zakelijke applicaties dan nog, ontstaan er veiligheidsrisico’s? Wat als een medewerker in zijn privé-omgeving te maken krijgt met phishing, loopt de werkgever dan ook gevaar? De voordelen voor de medewerker, in de vorm van mobiliteit, flexibiliteit en productiviteit kunnen leiden tot nadelen voor de IT-afdelingen – en daarmee voor de onderneming. De complexiteit van het beheer van alle toestellen kan lastig zijn. Virtualisatie maakt het mogelijk individuele werkplekken centraal te beheren. De IT-afdeling kan elke workspace managen.

Lees meer over virtualisatie: