De kansen van het 'Any' dilemma

Gebruikers worden onafhankelijker. De Cloud schakelt direct met de gebruiker. Hoe hou je als IT-afdeling het hoofd boven water in de ANY-wereld en blijf je waarde toevoegen richting je gebruikers? WorkSpace gaat daarbij zeker helpen!

Het dilemma van onafhankelijkheid en keuzevrijheid

Het ‘Any Dilemma’, het klinkt als een nieuwe Ludlum, maar is een kreet die feitelijk gaat over onafhankelijkheid of keuzevrijheid. Any Device, Any Place, Any Time, Any App zijn commerciële slogans die de latente behoefte van gebruikers verwoordt om onafhankelijker te zijn van traditionele corporate IT-delivery strategieën.

Mooi verhaal, maar welk probleem gaan we echt oplossen? Het feit dat men 24x7 en vanaf huis of vakantieadres kan werken? Vrije keuze in laptops, tablets en smartphones? Volgens mij valt dat probleem wel mee. Remote werken kan al heel lang, en devices zijn vaak een kwestie van smaak en bereidheid om te investeren in net wat meer premium modellen.

De uitdagingen voor de business 

Een belangrijke reden voor de hang naar vrijheid heeft volgens mij te maken met de volgende factoren: 

  • Onvoldoende alignement tussen business en IT vanwege sterke focus van IT-afdelingen op de infrastructurele kant van IT service delivery.
  • Digitale samenwerking tussen organisaties is essentieel en ontwikkelt zich snel. IT-afdelingen zijn echter sterk intern gericht en missen deze aansluiting.
  • Marktontwikkelingen en digitale transformatie vragen snelle aanpassingen en innovatie van IT.
  • De transitie naar en gebruik van SaaS-diensten maakt gebruikers onafhankelijker van IT-afdelingen.
  • Supermarkt IT (Consumerization of IT). Gebruikers zijn goed geïnformeerd en kopen en adopteren devices en apps in een tempo dat IT-afdelingen vaak niet kunnen bijbenen. Als deze functionaliteit iets biedt wat bedrijfsmatig ontbreekt en het bedrijfsmatige alternatief onvoldoende draagvlak heeft, wordt de consumentenvariant al snel de standaard.

Blog Any

De Whatsapp challenge 

Neem WhatsApp. Vijf jaar geleden waren er wereldwijd een bescheiden 200 miljoen gebruikers. Inmiddels zijn het er 1,5 miljard. Als de halve wereld onderling WhatsApp gebruikt heeft het voor organisaties niet zoveel zin om WhatsApp te verbieden omdat dit niet in de servicecatalogus zit. Voor de security officer is het echter een potentiele nachtmerrie. End-to-end encrypted verkeer, mogelijkheden om met een enkele handelingen zakelijke bestanden te delen met wie dan ook. 

De hiervoor genoemde factoren dwingen langzaam maar zeker af dat IT-afdelingen op een andere manier gaan werken. Het uitfaseren van legacy applicatie voor SaaS-oplossingen gaat daarbij zeker helpen. Immers, in een SaaS wereld is de span of control van de IT afdeling totaal anders. Control en security mechanismes zullen meer en meer gericht moeten zijn op de content en het identity/access management rondom die content. 

Workspace als drager voor innovatie 

Hoe gaat technologie hierbij helpen? Het begrip Workspace omvat een breed scala aan oplossingen en maatregelen om organisaties te begeleiden richting ‘Any”. Zogenoemde Identity Management platforms zorgen voor uniformiteit en eenvoud voor wat betreft authenticatie en autorisatie. Unified Enpoint Management oplossingen helpen organisaties om de vereiste controle over devices te behouden, zonder daarbij gebruikers onnodig te beperken. 

Zie ANY dus niet als een probleem, maar als een kans!

Natuurlijk zijn er obstakels, en soms kunnen deze overweldigend lijken en tot een soms verkrampte reactie leiden. Als men echter beter begrijpt wat met ‘ANY’ bedoeld wordt en hoe ‘ANY’ bijdraagt aan een slagvaardiger en competitiever organisatie zal weerstand verminderen. 

Past Workspace bij uw organisatie 

Doe de MyWorkspaceOne Check en ontdek binnen één minuut of een Workspace interessant is voor uw organisatie!

 

 David Schaap Workspace

David Schaap
Technisch Directeur, CSN Groep